Тематика журналу

Метою журналу «Development Service Industry Management» є оприлюднення результатів наукових розвідок в галузях: 07 Управління та адміністрування, 24 Сфера обслуговування та піднесення рівня науки на міжнародний рівень.
Тематична спрямованість видання відповідає спеціальностям: 076 - Підприємництво та торгівля, 073 – Менеджмент, 241- Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм і рекреація.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузях управління та адміністрування та сфера обслуговування;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень в галузях управління та адміністрування та сфера обслуговування;

–популяризувати результати дисертаційних досліджень в галузях управління та адміністрування та сфера обслуговування та забезпечувати оперативний та зручний доступ до них для всіх зацікавлених осіб;

–надавати дискусійну платформу для науковців, економістів, управлінців, готеляторів щодо пошуку нових моделей та механізмів їх вирішення.

– розширювати зв’язки Хмельницького національного університету з науковими та освітніми спільнотами.

Політика відкритого доступу

Журнал «Development Service Industry Management» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів або їхніх організацій. Усі статті розміщуються безстроково та безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI (Будапештська ініціатива відкритого доступу). Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Psyсhology Travelogs» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Редакційна колегія журналу приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інші журнали.

Для забезпечення принципів академічної доброчесності застосовується програмне забезпечення для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах Unicheck. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі. Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною колегією.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.