Про журнал

Програмні цілі: публікація результатів наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесення рівня української науки на міжнародний рівень.

Тематика журналу

У науковому виданні «Development Service Industry Management» висвітлюються дослідження за спеціальностями:

  • 242 «Туризм і рекреація»;
  • 241 «Готельно-ресторанна справа»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 076 «Підприємництво та торгівля».

Публікується з січня 2023 року

ISSN 2786-7870
ISSN 2786-7889 (online)

Журнал включено до наукометричних баз:
Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Журнал розміщено на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського

Видавництво: Хмельницький національний університет (Україна)

Періодичність: 4 рази на рік
Галузь знань: економічні
Мови рукопису: змішаними мовами: українська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 25387-15327Р (17.01.2023).

Умови ліцензії: автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі.

Заява про відкритий доступ: видання "Development Service Industry Management" забезпечує негайний відкритий доступ до свого змісту за принципом, що надання вільного доступу до досліджень для громадськості підтримує більший глобальний обмін знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.

Адреса: Науковий журнал “Development Service Industry Management”, Хмельницький національний університет, вул. 11, м. Хмельницький, 29016, Україна.

Тел .: +380673817986
Електронна адреса: dsim@khmnu.edu.ua
Веб-сайт:https://dsim.khmnu.edu.ua