АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/dsim-2024-6(21)

Ключові слова:

розподілений реєстр, ідентифікація, логістика, блокчейн, цифровий паспорт, інформаційні технології, митна справа, бізнес-системи, розвиток

Анотація

Логістична галузь сьогодні стикається з численними викликами, такими як складність управління ланцюгами поставок, недостатня прозорість процесів, складнощі з відстеженням товарів та забезпеченням їх автентичності. Ці проблеми не тільки знижують ефективність логістичних та митних процесів, але й призводять до підвищення витрат та зниження рівня довіри серед «гравців» ринку. З розвитком технологій розподіленого реєстру (ТРР), зокрема блокчейн (blockchain), з'явилися нові можливості для вирішення цих проблем.

ТРР пропонують безпечний, прозорий та незмінний спосіб зберігання даних, що робить їх привабливими для застосування в процесі ідентифікації товарів, у формуванні логістичних операцій та у митний справі. Використання ТРР може суттєво покращити процес відстеження товарів у ланцюзі поставок, забезпечити автентичність товарів, спростити дії контролюючих органів та знизити ризик шахрайства. Однак, незважаючи на значний інтерес до цієї технології, їхнє широкомасштабне впровадження стикається з рядом викликів, які потребують детального вивчення та вирішення.

Застосування ТРР у логістиці та ідентифікації товарів є важливим не лише з теоретичної точки зору, але й має значний практичний вплив. Наукове вивчення цієї теми, впровадження стандартизації допоможуть розробити нові методи та використовувати інноваційні інструменти для підвищення ефективності логістичних процесів. Практичне впровадження результатів досліджень ТРР може сприяти підвищенню швидкості інформаційного обслуговування логістичних процесів та митних процедур, конкурентоспроможності підприємств, зниженню витрат та покращенню якості обслуговування клієнтів.

Метою дослідження є теоретично прикладне обґрунтування актуальності використання технологій розподіленого реєстру в розвитку сучасних бізнес-систем.

Технології розподіленого реєстру беруть свій початок з 1991 року, зі статті Stuart Haber та W Scott Stornetta, яка була присвячена вирішенню важливого питання «як підписати у часі електронний документ». Згодом, у 2008 році практична реалізації ТРР оформилася у вигляді децентралізованої системи цифрових платежів (Bitcoin).

Спрощено, ТРР можна представити послідовно занотовану сукупність (ланцюг) транзакцій, що створені користувачами реєстру. ТРР працює за допомогою мережі незалежних вузлів (нод), які зберігають копії реєстру. Коли користувач хоче внести зміни до реєстру, він надсилає транзакцію іншим вузлам. Вузли використовують «механізм консенсусу», щоб визначити, чи є транзакція законною. Якщо транзакція законна, вона додається до реєстру. Транзакції групуються в блоки, які потім шифруються та об’єднуються з попередніми блоками. Це створює ланцюжок блоків, який також називають блокчейн (Blockhain).

Застосування ТРР має ряд переваг перед традиційними централізованими системами. Копії ланцюга розподіленого реєстру зберігаються різними незалежними користувачами реєстру (нодами) та мають криптографічний захист. Концепція передбачає відсутність централізованого органу керування, таким чином не існує єдиної «точки відмови». Тож, за дотримання певних умов, неможливо одноосібно видалити або змінити дані, що містяться у реєстрі.

Безпека використання ТРР полягає у використанні криптографії для захисту даних. Кожен блок з'єднаний з попереднім через хеш-функцію, що робить майже неможливим зміну вже записаних блоків. Це забезпечує високий рівень безпеки та цілісності даних.

Прозорість використання ТРР є прозорою системою, в якій всі учасники можуть переглядати записи та транзакції в реальному часі. Це робить процеси більш прозорими для всіх сторін, що взаємодіють в мережі.

Ефективність та швидкість використання ТРР може прискорити процеси обміну даними, електронними активами та інші операції, оскільки вони відбуваються без посередників і з меншою кількістю проміжних кроків.

Скорочення витрат полягає у відсутності посередників та зниження рівня бюрократичних процедур, що може значно зменшити витрати для різних бізнес-процесів. Вартість транзакцій може бути меншою, інфраструктура стає більш швидкою та ефективною.

Надійність та відновлюваність полягає у використанні розподіленого реєстру, який стійкий до збоїв, оскільки кожен блок зберігається на різних вузлах мережі. Якщо один вузол вийде з ладу, інші продовжать обслуговувати мережу, забезпечуючи високий рівень доступності.

Інформаційна технологія розподіленого реєстру ТРР відносно нова технологія, але має синергічне поєднання властивостей, яке було раніше недосяжне при використанні технологій «традиційних баз даних». Можливість та доцільність  використання ТРР у різних галузях господарювання ще лише вивчається окремими спеціалістами та комерційними компаніями.

Передбачуваний потенціал та значні вигоди від використання ТРР очевидні, проте існують певні обмеження, які треба подолати.

В статті запропоновано приклад шаблону реалізації цифрового паспорту товару, наведена доцільність використання такого паспорту в логістиці та митній справі, запропоновано метод подолання проблеми «прозорості» розподілених реєстрів шляхом зберігання чутливої інформації в реєстрі у зашифрованому вигляді.

Сучасний стан розвитку технологій розподіленого реєстру (ТРР) та приклади їх реалізації комерційними компаніями дозволяють вести подальші наукові та прикладні роботи щодо вдосконалення таких технологій, їх стандартизації та правової легалізації цих процесів.

##submission.downloads##

Опубліковано

30.05.2024

Як цитувати

ЧОБІТОК, В., & ЛІТВІНЧІК, С. (2024). АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-СИСТЕМ. Development Service Industry Management, (2), 140–148. https://doi.org/10.31891/dsim-2024-6(21)

Номер

Розділ

Статті