ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГУВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/dsim-2024-6(4)

Ключові слова:

стратегія, інновації, розвиток, планування, бізнес

Анотація

Нові виклики для підприємств обумовлюють необхідність зміни підходів до формування їх стратегії. Сам процес стратегування трансформується відповідно до запитів бізнесу та впливу середовища. Жорстка конкуренція на ринках обумовлює необхідність розуміння як теоретичних основ стратегування, так і прикладних аспектів розробки конкретних стратегій. У статті представлено трактування поняття «стратегія» найбільш відомими фахівцями у цій сфері, вони трактують її як план дій, спрямований на досягнення конкретних цілей чи завдань у певних умовах. Стратегія може охоплювати різні сфери діяльності організації, однак варто відзначити, що стратегія підприємства тісно пов'язана із конкурентною стратегією, а їх успішна взаємодія дозволяє підприємству забезпечувати його стійкість на ринку та досягати конкурентних переваг. Процес формування конкурентної стратегії включає ряд послідовних кроків: формування місії, цілей, оцінювання зовнішнього середовища, управлінський аналіз сильних та слабких сторін, аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії, реалізація стратегії, оцінювання стратегії. Визначено, що основою стратегування є бачення керівництвом компанії шляхів інноваційного розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. Доведено, що ринкова та технологічна позиції підприємства впливають на підходи до інноваційних стратегій. В залежності від цих позицій, компанії можуть обирати різні напрями розвитку та інновацій. Конкурентні стратегії та інноваційні стратегії забезпечують сам процес стратегування в залежності від актуальних умов функціонування підприємства та схильності власників та менеджменту до ризику і впровадження інновацій. Конкурентні та інноваційні стратегії дозволяють вирішити це питання за рахунок комплексного підходу до визначення стратегічних цілей та системного дослідження альтернативних підходів до управління підприємством в умовах невизначеності.

##submission.downloads##

Опубліковано

30.05.2024

Як цитувати

ГАВЛОВСЬКА, Н., ТАРАСЕНКО, Л., ЧУМАК, Р., & ВЕНГЕР, А. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГУВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Development Service Industry Management, (2), 26–30. https://doi.org/10.31891/dsim-2024-6(4)

Номер

Розділ

Статті